Добри решения за бъдещето!

          На 23 март 2018 г. учениците от  ХА клас на „Преславски“ Бийнур Кадир, Рени Василева и Николай Григоров, водени от г-жа Ивелина Димитрова – учител по икономика и заместник-директор по администартивно-стопанската дейност, взеха участие в иновационен лагер за младежи на тема: „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ организиран от Джуниър Ачийвмънт – България, с подкрепата на Община Средец. В двата лагерни дни участниците, ученици от Бургас, Средец, Сливен, Ямбол, Карнобат и Провадия, бяха разделени на екипи и работиха по зададен казус с помощта на ментори, след което презентираха своите идеи  пред  жури. Отборите, в които участваха учениците от нашето училище, представиха идеи за създаване на водоустойчив смарт-часовник, изработен изцяло от суровини, намиращи се в районите на градовете Бургас, Сливен и Карнобат, от където бяха и участниците в отбор „Se’a“.  Отбор „Посейдон“, представиха мащабен проект за създаването на завод за преработка на морска вода и превръщането ѝ в чиста и годна за пиене, и напояване. Включиха производство на бутилирана, богата на минерали вода, и пакетиране на отложената сол за задоволяване на нуждите на пазара.

        За най-добри идеи, бяха определени идеите за създаване на пречиствателен филтър, бои за рисуване, изцяло от природни ресурси, и кейсове за телефони от рециклирана пластмаса.

         Учениците създадоха приятелства обмениха идеи, показаха, че могат да работят в екип и идеите им бяха обърнати към решаването на  проблеми, свързани със замърсяването, изчерпването на чистата питейна вода и глобалното затопляне.