Децата със СОП на излет в Странджа

    И през тази календарна година продължава работата по Общинската програма за работа с деца със специални образователни потребности. На 01.04.2017 г. децата, включени в Програмата, между които и деца от СУ „Епископ Константин Преславски“ участваха в екскурзия до гр. Малко Търново. Децата се насладиха на прекрасния въздух и чудната природа на странджанското градче. Те имаха възможност и да посетят Историческия музей „Проф. Александър Фол“. Най-голям интерес предизвика природната сбирка с представената в нея флора и фауна на граничната планина. По интерактивен начин е представено природното богатство на Странджа. Част от атракциите са телефонна кабина, чрез която могат да се прослушват издавани от птиците звуци, разпознаване на дървесните видове, характерни за Странджа по кората им. Чрез два дървени пъзела може да се нареди картата на планината или да се направи хранителна верига. В „тъмната стая“ е представен нощният живот на странджанския регион, могат да се чуят гласовете на нощните обитатели на гората, вятъра и шума на реката.