Денят на Черно море в училище

       31 октомври е Международният ден на Черно море. По традиция в СУ „Епископ Константин Преславски“, по инициатива на г-жа Ирина Ганева – учител по география, проведохме състезание, с което отбелязахме този ден. В него участваха отбори, които включваха ученици от VIIа и VIIб клас.

     Състезателите демонстрираха както индивиудални познания по природни и обществени науки, така и умения за колаборация по теми, свързани с Черноморския регион, опазването на околната среда и биоразнообразието на флората и фауната във водния басейн.