Годишна учебна евакуация

     Днес, 29.10.2019 г., съвместно с бургаските пожарникари и с представители на Българския червен кръст, проведохме учебна евакуация в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас по Годишния план за пожарна и аварийна безопасност през учебната 2019/2020 година. По време на занятието учениците, учителите и служителите напуснаха за 3:30 минути сградата на училището през най-близките изходи, указани по схемите за евакуация в „Преславски“ и се събраха в училищния двор на безопасно разстояние от зданието на учебното заведение.