Денят на Европа в нашето училище

IMG_6629Честването на официалния празник на Европа – 9. май в СОУ “Епископ Константин Преславски“ е вече традиция.

За поредна година, в Западното фоайе на третия етаж пред кабинетите по география и информационни технологии, ученици от 11  и 12 клас аранжираха богат и разнообразен с тематиката си кът с информационни материали за Европейския съюз, любезно предоставени от Европейския информационен център „Европа Директно“- Бургас.

Учениците от 8.б клас, изучаващи през тази учебна година в часовете по география континента Европа, с помощта на своя преподавател г-жа Ирина Ганева, подготвиха презентации за историята, символите, ролята на Европейския съюз в съвременния ни живот, за многоликото европейско семейство, за някои от впечатляващите природни и културно-исторически забележителности на европейските страни и за бележити личности, които Европа е дала на света. Презентациите си осмокласниците представиха в специален час „Да опознаем Европа“ пред ученици от петите класове.

След всяка презентация следваше кратка викторина, в която петокласниците трябваше да отговарят на въпроси, свързани със съответната тема. На правилно отговорилите бяха връчвани награди. Направи впечатление, че малките участници в събитието проявиха голям интерес към темите, свързани с Европа, което, разбира се, до голяма степен се дължеше на майсторски изготвените и представени презентации от страна на осмокласниците. С голяма вещина модераторите, също ученици от 8.б клас, успяваха да насочат вниманието на по-малките си съученици към съдържанието на презентациите.

              Екипът на „Европа директно – Бургас“ , които бяха гости на мероприятието, представи дейността на центъра и възможностите на мрежата по начин, съобразен с интересите на младите европейци.