Доброволка от Египет на стаж в нашето училище

 

      По проект на международната студентска организация AIESEC, който се реализира в шест училища на територията на град Бургас, със съдействието и на РИО в областния град, в СОУ „Константин Преславски“ пристигна стажантка от Египет. Нада Ел-Енгибави е на 23 години, завършила е френски лицей в своята страна, а сега следва право в Университета в Александрия. Младата доброволка има вече зад гърба си немалък опит в своята родина при работата с подрастващи. Владее свободно английски, френски, италиански и естествено майчиния си арабски език. Представителката на африканската страна ще преподава в следващия месец и половина в часовете по английски език в част ат паралелките от гимназиалния етап в училището, под ръководството на колегите по чуждия език. По предварително съгласувания график тя ще води часовете по предмета в VIIIa, IXa, Xб, XIа и XIIа клас. Гостуването на Нада в „Преславски“ ще бъде една възможност за нас да се докоснем до културата, традициите и обичаите на хората от „страната на фараоните“.