„Голямото събиране“ в нашето училище

44СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас бе едно от училищата, които взеха активно участие в инициативата на Община Бургас и „Екопак“ за събиране на картонени опаковки от мляко и сок. За целта малки и големи ученици и техните родители се включиха в надпреварата. Събрани бяха 1058 кутии. Координатор на събитието в нашето училище беше г-жа Стефка Богданова – класен ръководител на 2а клас.

„Голямото събиране“ е част от втория етап на единствения по рода си в България проект за сепариране и рециклиране на картонени опаковки за течности, провеждан в града от ЕКОПАК България съвместно с общините Бургас, Пловдив и София и подкрепен от най-големия в света производител на този тип опаковки – Тетра Пак. Целта му е да се намали обемът на сметищата, като на тях се депонират по-малко отпадъци и да се повиши количеството разделно събирани и рециклирани картонени опаковки за течности, с всички положителни резултати от този процес – по-ефективна икономика, по-чисти, по-зелени и по-красиви градове.
Материалите, от които са направени кутиите – картон, пластмаса и алуминий, подлежат 100% на рециклиране. Популяризирането на този факт е в основата на новите информационно-образователни инициативи в рамките на проекта. Те са насочени преди всичко към основните потребители на продукти, опаковани с такива опаковки – децата и техните семейства.
Част от проекта са и инициативите „Промени това място“, която поощрява събирането на опаковки от45 течности сред домакинствата – при събирането на определеното количество на обособено място в Морската градина, ЕКОПАК ще предостави кошчета за разделно събиране за градината и „Изхвърли опаковката в синия контейнер“, която е насочена към клиентите на търговска верига Карфур.                                                         

На 05.10.2014 г. се проведе Празник на празните опаковки, който бе кулминацията на кампанията „Голямото събиране”. Събитието се състоя  при Пантеона в Морската градина.  От празни кутии беше изграден макет на Айфеловата кула, имаше викторина с въпроси, свързани с опазването на околната среда и оползотворяването на отпадъците, спортни състезания и работилница за изработване на сувенири от опаковки.   

Благодарим на всички ученици, учители и родители за актовното участие в тази благородна инициатива!