Включихме се в проект за занаятите

През месеците октомври и ноември 2014 г. в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас ще се проведе обучение за учениците от 5-тите и 6-тите класове по занаята „везбарство“. Училището е сред малкото включени учебни заведения на територията на Община Бургас по програмата „Иновативни политики за развитие на предприемачеството в занаятчийския сектор“, която се реализира със съдействието на Европейския социален фонд. По тази програма подрастващите ще имат възможност да се запознаят с традициионните български занаяти, които са част от вропейското културно наследство.