Екопървокласници

         Съвместно с представител на Регионалното управление по горите в началото на месец май направихме открит урок по екология, в който вземаха участие учениците от I „а“ и I „б“ клас. Инициативата мина под мотото „За чиста околна среда в най-добрия град за живеене в България“. По време на мероприятието децата засадиха иглолистно дърво в двора на училището и активно се включиха в беседата, която им беше подготвил техния гост.