Форум за доброволчеството

      В Експозиционен център „Флора“ на 11.12.2019 г. се проведе първият ежегоден форум за доброволчество „Заедно творим добро“. В него взеха участие и представители на Ученическия парламент на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас от X и XI клас, водени от колегата по математика Диляна Камбурова. Събитието се организира от Община Бургас и има за цел да популяризира доброволческата дейност сред деца, родители и работодатели, като създаде пространство, където доброволци от различни сфери да се запознават, да споделят и популяризират каузите си.

        Форумът събра представители от ученически и студентски съвети, пeдагогически съвети, родителски настоятелства, работодатели, организации и фондации, желаещи да споделят своите доброволчески инициативи.

       Елеонора от Х „А“ клас на „Преславски“ разказа пред публиката на инициативата за участието си с мажоретките на спортните събития в нашето училище. Сподели и за благотворителните каузи, които организираме през последната година.

        На форума беше представена и т. нар. Точка за информационен обмен – платформа за споделяне на информация и дейности, свързани със социална активност. Събитието даде възможност за запознаване с нови идеи и обсъждане на сътрудничеството в полза на бургаските младежи.