GMW2021 „ПОГРИЖИ СЕ ЗА СЕБЕ СИ, ПОГРИЖИ СЕ ЗА ПАРИТЕ СИ“

Световната седмица на парите в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас (23.03. – 26.03.2021 г.):

  • Учениците от IVA с класен ръководител Мая Скочева-Антонова и IVБ клас с класен ръководител Стефанка Богданова взеха участие в конкурса за най-креативен колаж на тема „Моята валута“.
  • Ученици от VIIIA и VIIIБ клас в часовете по предприемачество с преподавател Маргарита Тодорова и бизнес комуникации с преподавател Ивелина Димитрова подготвиха презентации на теми свързани с източници на доходи, емоционална интелигентност, умения за успешно представяне пред публика, промяна на вербалната и невербална комуникация в условията на COVID кризата, които ще представят пред учениците от прогимназиален етап в часовете по технологии и предприемачество.

  • На 25 и 26.03. 2021 г. 100 ученици от Русе, Пловдив, Бургас, Пазарджик и Враца разделени в 20 отбора, сред които и учениците от Преславски Яна Иванова, Юлия Тангелова от XIIБ клас и Зейнеб Мстафа от VIIIБ клас взеха участие в онлайн финансов иновационен лагер, организиран от МГ „Баба Тонка“ – Русе. Учениците  се изявиха като истински предприемачи и представиха пред жури интересни идеи за бизнес, който би бил успешен в условията на кризата с COVID – 19. Те представиха пред жури цялостен бизнес модел Канава – деветте стъпки, по  които всяка организация създава, разпространява и получава, стойност, в икономически,  социален и културен аспект.  Всяко време има своите герои и тези деца го доказаха по безспорен начин с интересните си идеи и отлично представяне. Успяха да намерят общ език и въпреки разстоянието по между си, станаха ЕКИП.
  • Яна Иванова и Юлия Тангелова получиха една от специалните награди на Финансовия иновационен лагер – Прием в Русенски университет „Ангел Кънчев“.
  • Гергана Дженкова и Зейнеб Мустафа от VIIIБ клас преминаха успешно първия кръг на Националното състезание по “Практични финанси”, програма на JA Bulgaria, по която училището ни е партньор от три години и се класираха за втория кръг, който ще се проведе през месец април.
  • На 24.03.2021 г. Ивелина Димитрова – заместник-директор по учебно производствената дейност взе участие в онлайн дискусия, организирана от JA Bulgaria, съвместно с Министерството на финансите и учители от цялата страна на тема „Mястото на финансовата грамотност в бъдещето на нашите деца.“

        Финансовото ограмотяване винаги е гаранция за вдигане качеството на живот и е една от най-добрите инвестиции в грижата за нас самите. Въпросите за парите са важни, защото децата и младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през живота си.