Виртуална XXV ученическа философска конференция „Човек. Свят“

       На 19 март 2021 г. Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас беше домакин на XXV-та Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят”. Организатор на проявата е и Регионално управление на образованието – Бургас, а конференцията е част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година.

       2021 година беше по-различна за конференцията, която за втори път се проведе онлайн в платформата MS Tеаms. Последното беше продиктувано от епидемичната ситуация в страната и в света през последната една година. В събитието се включиха рекордите за проявата 111 ученици, представители на 55 основни и средни училища и гимназии от 20 административни области. Те бяха разделени в 7 виртуални секции и в 3 възрастови групи от IV до XII клас. Компетентно жури от едни от най-добрите бургаски преподаватели чрез онлайн формуляр оцени разработките на участниците по критериите: философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност. В секцията XII клас в журито се включи и проф. Вихрен Бузов от Философския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

           Събитието беше онлайн открито от Валентина Камалиева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Бургас, която приветства участниците в конференцията от името на Началника на РУО – Бургас инж. Виолета Илиева. В рамките на виртуалната техническа конференция директорът на СУ „Епископ Константин Преславски” г-н Мартин Илиев разясни пред членовете на журито и пред учителите – ръководители на ученици особеностите в регламента при провеждането на философската конференция в MS Тeams.

        Учениците в отделните възрастови групи от IX до XII клас защитиха своите есета и разсъждения по предварително зададени теми по мисли на Августин Блажени, Хана Аренд и Йордан Радичков, а учениците в начален и прогимназиален етап писаха „Приказки с неочакван край“ и разработваха проекти на тема: „Ти ми разказваш за необикновени неща, но много по-необикновено от всичко друго са нещастията на хората. Няма по-неразгадаема тайна от страданието.“ от „Щастливият принц“ на Оскар Уайлд.

        В работата по секции по време на проявата се утвърди мнението, че младите хора не се нуждаят само от обмяна на информация, а те преоткриват нови хоризонти, търсят и намират своето място в обществото и света.

С призовите места в XXV-та ученическа философска конференция бяха отличени:

Първа възрастова група – секция IV – V клас:

Първо място: Любомир Гришев Костов – IV клас – ОУ “Любен Каравелов” – Бургас – 118 т.;

Второ място: Дилара Гюнери Фикрет – V клас – ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен – 113 т.;

Трето място: Ивелина Йорданова Фотева – V клас – СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Бургас – 106 т.

 

Втора възрастова група – секция VI – VII клас:

Първо място: Стелиян Дамянов Йорданов – VII клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас – 115 т.

 Второ място:  Моника Мирославова Колева – VI клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас – 110 т.;

Трето място: Никол Момчилова Иванова – VII клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас и София Боянова Мутафчиева – VI клас – ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас – 108 т.

 

Трета възрастова група:

  • секция VIII клас:

Първо място: Любо Марк Джета – VIII клас – ПГ по земеделие “Петър Цанов” – Кнежа, обл. Плевен – 114 т.;

Второ място: Димитър Калинов Димитров – VIII клас – СУ “Никола Йонков Вапцаров” – Царево, обл. Бургас – 111 т.;

Трето място: Елина Симеонова Генова – VIII клас – ПГ по компютърно програмиране и иновации – Бургас – 109 т.

  • секция IX клас:

Първо място: Мария Георгиева Георгиева – IX клас – АЕГ „Гео Милев“ – Русе – 99 т.;

Второ място: Анна-Грейс Станиславова Дачева – IX клас – ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас – 94 т.;

Трето място: Виктория Съботинова Маркова – IХ клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас – 89 т.;

  • секция X клас:

Първо място: Ирена Димчева Петкова – X клас – ПГРЕ „Георги С. Раковски“ – Бургас – 119 т.;

Второ място: Емил Ивайлов Андреев – X клас – ППМГ „Гео Милев“ – Стара Загора – 116 т.;

Трето място: Десислава Георгиева Събева – Х клас – 18. СУ „Уилям Гладстон“ – София – 102 т.

  • секция ХI клас:

Първо място: Александра Орлинова Савова – ХI клас – МГ “Д-р Петър Берон” – Варна – 112 т.;

Второ място: Анастася Димитрова Лукманова – ХI клас – ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев, обл. Благоевград и Стефания Стефанова Ангелова – СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Царево, обл. Бургас – XI клас – 111 т.

  • секция XII клас:

Първо място: Владислав Александров Атанасов – ХII клас – НГДЕК “Св. Константин -Кирил Философ” – София – 120 т.;

Второ място: Никола Спасов Михов – ХII клас – НЕГ “Й. В. Гьоте” – Бургас – 117 т.;

Трето място: Виктория Георгиева Димитрова – ХII клас – СУ “Максим Горки” – Стара Загора и Виктория Пламенова Чобанова – XII клас – Средно училище “Епископ Константин Преславски” – Бургас – 110 т.