Графици за допълнително обучение на ученици през месец юни

ГРАФИК НА ГРУПИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА – VII КЛАС

№ по ред Вид на допълнително обучение Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1. Допълнително обучение по
български език
03.06.2019 г. 13,45 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 4, кабинет № 60
1
2. Допълнително обучение по
български език
05.06.2019 г. 13,45 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 4, кабинет № 60
2

№ по ред Вид на допълнително обучение Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1. Допълнително обучение по математика 05.06.2019 г. 13,50 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 3, кабинет № 40
2
2. Допълнително обучение по математика 12.06.2019 г. 13,50 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 3, кабинет № 40
2
3. Допълнително обучение по математика 18.06.2019 г. 13,50 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 3, кабинет № 40
2

ГРАФИК НА ГРУПИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА – VIII КЛАС

№ по ред Вид на допълнително обучение Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1. Допълнително обучение по физика и астрономия 07.06.2019 г. 13,50 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 3, кабинет № 41
2
2. Допълнително обучение по физика и астрономия 14.06.2019 г. 13,50 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 3, кабинет № 41
2

 ГРАФИК НА ГРУПИТЕ ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

МЕСЕЦ ЮНИ 2019 ГОДИНА – IХ КЛАС

№ по ред Вид на допълнително обучение Дата на провеждане Начален час Място на провеждане Брой часове
1. Допълнително обучение по химия и ООС 05.06.2019 г. 13,00 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 3, кабинет № 56
2
2. Допълнително обучение по химия и ООС 12.06.2019 г. 13,00 СУ „Епископ Константин Преславски“,
етаж 3, кабинет № 56
2