График – XVIII НУФК „Човек. Свят“ (15.3.2024 г.)

      График на представянето на участниците по възрастови групи /випуски/ по време на XXVIII Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“, Бургас, 15.3.2024 г.:

IV-V клас    VI-VII клас    VIII-IX клас  

X клас – секция 1   X клас – секция 2 

XI клас   XII клас