ХV ученическа философска конференция „ЧОВЕК-СВЯТ“

Снимки от ХV ученическа философска конференция „ЧОВЕК-СВЯТ“, организирана от нашето училище.