„Приказка за пътя“

„Приказка за пътя“: Кампания за детска пътна безопасност, организирана съвместно с НБУ „Михаил Лъкатник“, под патронажа на Община-Бургас, пролетта на 2011 г.