Хранителни пакети за учениците от I до IV клас

Уважаеми родители на ученици от I до IV клас,
Във връзка с получено писмо от Държавен фонд „Земеделие“, Ви информирам, че ще предприемем действия продуктите за периода на извънредното положение по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се разпределят между учениците в нашето училище.
      За периода от 13 март до 13 май на Вашите деца се полагат 600 гр. кашкавал (в индивидуална опаковка) и 500 гр. краставици по двете схеми. След проведен разговор с нашия доставчик ЕТ „Янко Мермеклиев“ сме създали следната организация:

 1. Продуктите ще се раздават лично на родител на ученик по график в училищния стол при спазване на съответните санитарно-хигиенни условия и мерки за безопасност в условията на извънредно положение.
 2. Всеки родител ще влиза в двора на училището през входа откъм бл.44, а в сградата – през главния вход, ще му се измерва температурата, ще се движи еднопосочно към стола и след като получи продуктите в училищния стол, предназначени за неговото дете срещу подпис, ще излиза от задния вход (с рампата) и ще напуска двора на училището през товарния изход (до „Корнера“).
 3. При посещението си в училище сте задължително с маска на лицето.
 4. Графикът за получаване на хранителните пакети e:
 • 28 април (вторник):
 • 1 а клас – от 13,00 до 14,00 ч.
 • 1 б клас – от 14,00 до 15,00 ч.
 • 2 а клас – от 15,00 до 16,00 ч.
 • 2 б клас – от 16,00 до 17,00 ч.
 • 29 април (сряда):
 • 3 а клас – от 13,00 до 14,00 ч.
 • 3 б клас – от 14,00 до 15,00 ч.
 • 4 а клас – от 15,00 до 16,00 ч.
 • 4 б клас – от 16,00 до 17,00 ч.
 • 30 април (четвъртък) – резервна дата и час:
 • 1 а,б клас – от 9,00 до 9,30 ч.
 • 2 а,б клас – от 9,30 до 10,00 ч.
 • 3 а,б клас – от 10,00 до 10,30 ч.
 • 4 а,б клас – от 10,30 до 11,00 ч.
      Днес и утре класните ръководители ще се свържат с Вас, за да проучват желанието на всеки родител, дали желае при този график да получи хранителен пакет лично или предпочита да го предостави за разпределение на семейства в затруднено социално-икономическо положение на деца от училището, по преценка на училищното ръководство, съгласувано с класните ръководители. Ако има такива от Вас, които изпитват затруднения при настоящето положение, могат да се обадят или да пишат на класния ръководител на паралелката, в която е тяхното дете до 27.04. – 10.00 ч., за да могат колегите да ги подадат към нас. Тази предварителна информация ни е необходима, за да можем да раздадем излишните хранителни пакети на родителите на тези деца, чиито семейства изпитват трудности в сегашната обстановка само с едно посещение на родител в училището, а ако останат продукти и след 30.04. сутринта – те да се предоставят и на семейства в затруднено положение на ученици от прогимназиален и гимназиален етап на 30 април от 13,00 до 17,00 ч.
      Раздаването на хранителните пакети ще се извършва в стола от служителите на фирмата-доставчик, които разполагат със здравни книжки.
     Напомням, че при посещението в училище следва да спазвате физическа дистанция от не по-малко от 2 метра помежду си. В училищния стол ще бъдат допускани едновременно до 5 родители. Би било добре всеки от Вас да носи свой химикал при подписване на документите за получена храна.
     Бъдете здрави!