Игри за финансова грамотност

       Урокът по предприемачество, проведен на 22 март, е част от инициативите в „Преславски“ за Световната седмица на парите.
       Поздравяваме децата от I A клас с класен ръководител Мая Скочева-Антонова, включили се с ентусиазъм в игрите за финансова грамотност, подготвени за тях от гимназистите от VIII Б клас – специалност „Електронна търговия“ и техния преподавател Ивелина Димитрова! 💸💸💸