Избори за лицата на Випуск 2013 – напълно в духа на демокрацията!

           гласуване На 8 май 2013 г. в СОУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас бяха проведени вътрешноучилищни ученически избори за „КРАЛ  И КРАЛИЦА НА ВИПУСК 2013”. Изборите са част от цялостната кампания по изпращането на абитуриентите в училището и имаха за цел да определят емблематичните лица на випуска през тази година. Те бяха организирани и проведени от Ученическия съвет, който прие правила за провеждането им и излъчи свое Избирателно жури. В него влязоха: Габриела Стоянова /ХІ-б/ – председател и членове: Дойчин Стаматов /ІХ-а/ и Елеонора Драганова /ІХ-б/ клас. кандидатите

       Право да гласуват в тези избори имаха всички ученици в училището, независимо от кой клас са. По подобие на възрастните гласуването бе доброволно и тайно като учениците попълват листчето /бюлетината/ зад параван, след което го пускат сгънато в специална урна. Журито контролираше изборния процес чрез отметка в поименните списъци на паралелките и внимаваше всеки ученик да гласува само по един път.

         В  дните преди изборите  29 ученици от ХІІ-а и ХІІ-б клас, съперници в надпреварата, поставиха свои снимки на специално табло „Кандидати за короната” като част от предизборната им рекламна кампания.

          Стелиян Стайков - Краля на випуск 2013В изборите на 8 май участваха 141 ученици от общо 377 в дневна форма наГергана Никова - Кралица на випуск 2013 обучение и това е 37,50% от всички ученици в училището. Изборният ден приключи в 14,30 часа, след което журито пристъпи към преброяване на бюлетините и изготвяне на протокол за преброяването. Според изборните правила кандидатите /едно момче и едно момиче/, получили най-много гласове, се обявяват за Крал и Кралица на випуска.

         Резултатите от изборите бяха официално оповестени на 12 май по време на тържествената церемония по изпращането на Випуск 2013.  Въз основа на преброените бюлетини Изборното жури обяви за Крал на випуск 2013 – Стелиян Стайков от ХІІ-а клас и за Кралица на випуск 2013 – Гергана Никова от ХІІ-а клас. Ритуалът по короноването им бе извършен от председателя на Ученическия съвет.