Как чрез другите да опознаем себе си?

sertificate     На този въпрос си опитаха да си отговорят 20 ученици от ХА и ХІА клас, които на 10 юни взеха участие в организирания от младежката организация YFU Bulgaria уъркшоп, посветен на темата за стереотипите, които ни съпътстват в съвременния свят. Ателието бе реализирано по проекта „Colored Glasses“, който има за цел да представи пред младите хора теми като предразсъдъци, толерантност и междукултурно разбирателство. Проявата бе организирана изцяло от доброволци, които имат богат личен опит в досега с различни култури, като цялостната дейност бе координирана от Якуб – студент от Чехия, който е част от екипа на Европейската доброволческа служба по програмата „Младежта в действие“ на Европейската комисия. Продължилото повече от 2 часа занятие мина неусетно за участниците в него, като им предложи за решаване множество забавни, но реални казуси и ситуации, които често съпътстват нашето ежедневие. Важно условие бе, че „работилницата“ се проведе на английски език, като по този начин темата, даде възможност чудесно да бъде приложена в часовете по чужд език в училище.

      Чрез “Colored Glasses”доброволците желаят да разпространят идеите на междукултурния обмен, а също така и да събудят желание у учениците да откриват непознати култури. Те искат да ги заинтригуват за новото и различното, като предложат на участниците различна гледна точка и насочват вниманието им към ценности като толерантност и разбирателство. От организацията отбелязаха, че в лицето на учениците от СОУ „Епископ Константин Преславски“ те виждат млади хора, готови за предизвикателствата на света, в който живеем.