Ученици от ателие „Познание за хората и за себе си” научиха повече за природата

       IMG_1614На 06.06.2013 г. ученици от ателието за социоарт „Познание за хората и за себе си” по проект „УСПЕХ“ в СОУ „Епископ Константин Преславски” с ръководител училищния психолог Светозар Янев посетиха конната база при Община Бургас, където участваха в организирано рехабилитационно занятие с учебни коне. Инструктори по езда запознаха децата с базата и конете и с особеностите на конния спорт. Учениците имаха възможността отблизо да общуват с животните и да научат повече за техния живот. След това всяко дете от групата премина през индивидуално занятие по рехабилитационна езда с помощта на персонален инструктор от конната база.