КАК ДА ОЦЕЛЕЕШ В ЕКСТРЕМНА СИТУАЦИЯ?

      В последната учебна седмица учениците от IV клас на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас участват в обучение по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи.

      Децата имат възможност по интересен начин да научат кога природните явления се превръщат в бедствия, да си припомнят за кръговрата на водата, както и това, че водата е най-разпространеното вещество в природата. Запознаха се как да реагират при ранно предупреждение и оповестяване на бедствия, аварии и извънредни ситуации; с предупредителните знаци за буря; с опасността, която крият мълниите и гръмотевиците и с пораженията за хората и околната среда като последица от природните стихии; със задълженията на хората, работещи като пожарникари.