ЗАЕДНО ВСИЧКИ НА СПОРТНИЯ ПРАЗНИК

      Методично обединение “Заедно“ на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас се включи активно в днешния Спортен празник на училището. Учениците от ресурсните групи на г-жа Димитрина Ковачева и г-жа Величка Пеева, както и деца от логопедичните групи на г-жа Константина Колева показаха завидни умения в три последователни щафетни игри и едно забавно съревнование, по време на които хвърляха топка в цел, показаха координационни умения при зиг-заг ходене и спазваха правилата в последователност. В забавната игра с балони упражниха фината си моторика и демонстрираха умения за словообразуване от отделни букви, които бяха скрити в балоните.

       След приключване на игрите всеки участник получи индвидуална грамота за участие в днешния спортен училищен ден.