„Как да станем програмисти?“

       wp_20161208_001На 08.12.2016 г. в Актовата зала на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ се проведе среща под наслов „Как да станем програмисти?“. Темата се посрещна с интерес от учениците от 9, 10, 11 и 12 клас – профил „Информационни технологии“.  Програмистът Георги Финдулов, запозна учениците  със  съвременни езици за програмиране, платформи и технологии за разработка на софтуер, технологии и инструменти, бази данни, уеб разработка, мобилни приложения и работа в екип. На учениците им беше предоставена възможност да получат широка информация свързана с условията и възможностите как да станеш програмист.

      Георги Финдулов е възпитаник на нашето училище, wp_20161208_015завършил с отличие паралелка с профил „Информационни технологии“.