Реализарахме общински здравен проект

      За четвърта поредна година СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас бе включено в програмата на Община Бургас за насърчаване на малки училищни проекти с проект „Знание за здраве – 2016”, чиято цел бе повишаване здравната информираност на нашите ученици и изграждане на нагласи за отговорно, здравословно поведение.  От 18 октомври до 16 декември бяха проведени краткосрочни психолого-педагогически тренинги с акценти върху здравословното хранене, подържането на дневен здравословен режим и вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества.

      Паралелно с тренинга за учениците бяха организирани и конкурс за ученическа рисунка и постер на тема: „Здрав дух в здраво тяло” и ученическо състезание (викторина) между представителни отбори на Х-а и Х-б клас на тема: „Рисково сексуално поведение и болести предавани по полов път”.   В дейностите бяха обхванати 11 паралелки от V до Х клас с общо 260 деца.  Общата стойност на финансираните разходи за подсигуряване на дейностите и за наградите по проекта възлиза на 350,00 лева.

      В конкурса за рисунка и плакат журито определи 4 първи, 3 втори, 6 трети и 18 поощрителни награди. Сред отличените ученици бяха: Борис Михайлов, Амалия Корниенко и  Нина Стефанова от V-б клас, Стойчо Атанасов, Ивелина Иванова и Емне Мустафа от VІІІ-в клас, Ванеса Петрова от VІІ-а клас и др. ученици. Победител във викторината стана отборът на Х-б клас в състав: Боян Делев, Смаил Али, Елена Тенева, Георги Георгиев и Нутфие Ахмед.

      Екипът на проекта Светозар Янев – училищен психолог, Елена Тодорова – старши учител по Изобразително изкуство, Лиляна Стоянова – медицинска сестра, Димитринка Желязкова – старши учител  по Биология и ЗО и Петя Симеонова – старши учител  по Химия и ООС награди общо 52 ученика, взели активно участие в представителните мероприятия.