Кампания „Дари книга“

       04 На 03.12.2015 г. в СОУ „Епископ Константин Преславски“ се проведе инициативата „Дари книга на училищната библиотека“. Тя съвпадна и със седмицата на четенето, която официално ще се открие на 7 декември с мероприятия в различни училища в цялата страна. Инициативата очаквано намери много последователи и се проведе като състезание между отделните класове за най-много дарени книги на училищната библиотека.

           След приключването на дарителската кампания, организаторите от ученическия съвет, след като извършиха преброяване, обявиха следните резултати: VIа клас с класен ръководител Кремена Русева са дарили най-много книги – 119 тома, следвани от IIIа клас – 71 тома и 25 списания с 07класен ръководител Стефка Богданова и класа на госпожа Димитринка Желязкова VIб клас – 60 тома. Сред дарените книги има автори, неиздавани с години, които ще попълнят библиотечния фонд. Кампанията зарадва и най-малките читатели на библиотеката с детски книжки и любими списания. Тази и други подобни инициативи няма да бъдат последни в СОУ „Епископ Константин Преславски“, за да може училищната библиотека да продължи да бъде желано място от нашите ученици.