Класирани ученици на областните кръгове на олимпиадите – 2014 г.

След проведените общински кръгове на олимпиадите в СОУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас, в които взеха участие общо 103 ученици, напред продължават онези, които постигнаха резултат не по-малък от 75% от точките, а именно:

ОЛИМПИАДА ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕПОДАВАТЕЛ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Нягол Георгиев Няголов – 7а Динка Стоянова
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Наталия Валентинова Тодорова – 10а Кремена Русева
Андриан Радостинов Тодоров – 11б
Елена Вардева
Левон Аршак Холасян – 12а Кремена Русева
ИНФОРМАТИКА Калоян Георгиев Ангелов – 9а Величка Пръвчева
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Петър Панайотов Пейчев – 7а Димитринка Желязкова
Нягол Георгиев Няголов – 7а Димитринка Желязкова
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА Калоян Георгиев Ангелов – 9а Мартин Илиев
Стефан Иванов Иванов – 9а Мартин Илиев
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ Нягол Георгиев Няголов – 7а Добри Добрев
Георги Росенов Господинов – 7а Добри Добрев
ФИЛОСОФИЯ Андриан Радостинов Тодоров – 11б Дора Петкова
Емине Али Хюсеин – 11б Дора Петкова
Десислава Радостинова Тодорова – 12б Дора Петкова
Ивелина Петрова Едрева – 12б Дора Петкова

          Пожелаваме успех, подплатен от много знания и умения на нашите участниците в областните кръгове на олимпиадите!