Колегата Елена Тодорова стана „доктор“

      На 21.02.2022 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ на колегата по изобразително изкуство Елена Тодорова беше присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство“ с дисертационен труд на тема „Арттерапията като средство за справяне със стреса на учениците от нет поколението“.
      В своя труд г-жа Тодорова разглежда темата за възрастовите особености на учениците и възможностите на арттерапията за справяне със стресовите фактори на заобикалящата среда в училищната възраст от 11 до 14 години.

      Поздравяваме г-жа Тодорова за стремежа ѝ към непрекъснато повишаване на професионалната квалификация и за успешната защита на докторска степен!