Подготовка за Баба Марта

Днес, 24.02.2022 г., учениците от X и XII клас, обучаващи се поради здравословни причини при домашни условия в ЦНСТ в кв. Ветрен, отново бяха посетени от г-жа Петя Танева, ресурсен учител и г-жа Пламена Димитрова, психолог, които са част от екипа за подпомагане на личностното им развитие в „Преславски“.
В часа по гражданско образование, младите хора се запознаха с традициите при празнуването на празника Баба Марта. В часа по математика си припомниха геометричните фигури и акцентираха върху умението да ги подреждат по големина, цвят и вид. След това всички заедно интегрираха новите знания в майсторенето на картички по случай Първи март. 👏