Концерт-рецитал за народните будители

      Тържествено почетохме на общоучилищен концерт-рецитал в зала „Апостол Карамитев“ на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас паметта и заветите на народните будители на България. Сред имената на великите ни предшественици, пред които на 1 ноември се покланяме, е и патронът на нашето училище, един от създателите на общославянската и българска азбука, кирилицата, Константин, епископ Преславски.