Кукери „завладяха“ музея

      На 07.03.2019 г. в двора на Етнографския музей се проведе първото от редица събития, свързани с проекта на Регионален исторически музей (РИМ) – Бургас „Обреден календар за моми и ергени“ в партньорство със СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас. Ученици от II „а“ клас на нашето училище представиха обичая Кукеровден.

      Екипът на музея си сътрудничи успешно през настоящата учебна година при представянето на българските народни традиции и празници с г-жа Мая Скочева-Антонова – класен ръководител на II „а“ клас и с г-жа Божидара Койчева – учител в занималнята на паралелката.

    Активно в събитието с много любознателност и артистизъм се включиха кукерчетата Трифон Трифонов, Кристиян Трифонов, Александър Григоров, Николай Вълев, Лъчезар Леков от II „а“ клас, Антон Угренов от IV „а“ клас, Иван Кисьов и Христиан Георгиев от IV „в“ клас.

    Ръководството на РИМ – Бургас изказа своята благодарност и на родителите, които помогнаха в организацията на събитието и присъстваха, както и на ръководството на СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас за отличното партньорство!

     Събитието е част от дейностите по проект „Обреден календар за моми и ергени – музейно помагало за учителя“. Той се реализира от Регионален исторически музей – Бургас в партньорство със СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас и финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма „Музеят като образователна среда”.