Математическо състезание „СВЕТА АНАСТАСИЯ“ – 2019


Учениците и техните родители могат да се запознаят с писмените работи на 28.02. и 01.03. от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,30 ч. в стая № 24. Не се допуска заснемане на писмените работи. Кодовете, съответстващи на писмената работа на всяко едно дете са дадени в деня на състезанието на учениците от квесторите в залите.