Летен лагер по НП „Отново заедно“ до Видин и Белоградчик

          Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас е одобрено за организиране на туристическо пътуване по НП „Отново заедно“
         В пътуването ще бъдат включени до 47 ученици от VIII – XI клас в СУ „Епископ Константин Преславски“ – Бургас през учебните 2021/2022 и 2022/2023 година. Екскурзията ще се осъществи в периода 27.8. – 1.9.2022 г. с организиран транспорт – автобус и включва 5 нощувки със закуски, обяди и вечери, входните такси на посетените туристически обекти – във Враца, Видин, Белоградчишките скали, пещерите „Венеца“ и „Магура“, устието на р. Тимок, Лопушански и Чипровски манастир, както и туристическа застраховка. Нощувките ще са в хотел „Ровно“ – Видин. Ръководители на групата ще са учители от училището.
         !!! Всички гореспоменати разходи по екскурзията се покриват от Националната програма и за тях не е необходимо доплащане от страна на родителите на учениците.
         До 10.8.2022 г. избраните ученици ще получат информация на сайта на училището за одобрението им за екскурзионното пътуване.
         Критериите, по които ще се извършва подбора на ученици за пътуването са:
         – продължителност на обучението в електронна среда през учебната 2021/2022 година;
         – ангажираност на учениците в учебния процес и извънучилищните дейности;
         – липса на отсъствия по неуважителни причини и липса на санкции;
         – участие в изнесени ученически практики и представителни събития на училището;
         – награди от участия в състезания, олимпиади, конкурси и изложби.
         Срок за подаване на заявките: до 31.7.2022 г. на тази връзка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff95mVBoAN7wki2Ibge7l-Vo3pvE55DhvdQTKjLjlQjwr6Fw/viewform