VIII B клас на начално военно обучение във В. Търново

      От 4.7. до 9.7.2022 г. отборът на „Преславски“, състоящ се от 9 ученици от VIII В клас – специалност „Компютърна анимация“ и с ръководител Пролетина Иванова, ще участват в занятия в Националния военен унимверситет „Васил Левски“ – Велико Търново по обучение на тема „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики“, заедно с още 6 отбора от Благоевград, Варна, Велико Търново и Видин. Обучението е част от дейностите по изпълнение на Националната програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“, в който през учебната 2021/2022 година Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас участва с разработен и одобрен проект.
      По време на обучението си във Велико Търново, нашите гимназисти ще работят с компас и с топографска карта, ще се научат как да оказват първа медицинска помощ, ще се обучават по лидерска и тактическа подготовка, ще се запознаят с индивидуалните средства за защита и как да се оцелява в екстремална среда, ще имат занятия по военна история, строева и огнева подготовка. Средствата за участието на учениците в шестдневното обучение се поемат изцяло от двете министерства – организатори.