„МИНИ СТАДИОН“ В ДВОРА НА „ПРЕСЛАВСКИ“

stad      С 37 гласа „ЗА“  и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ на сесията на Общинския съвет – Бургас на 23 април 2013 г. бе подкрепено инвестиционното намерение на ДФК „Звездичка“ за изграждане на затревено футболно игрище в двора на СОУ „Константин Преславски“. Подходящият терен за изграждане на такова спортно съоръжение специалистите от клуба видяха именно в най-външната неизползваема част от двора на нашето училище – последното игрище до пътя, който разделя „Преславски“ и ЦДГ 28 „Детелина“. Частта от двора е публична общинска собственост и е с общи размери – дължина 70 метра и ширина 40 метра.
      Новият „мини стадион“ ще представлява спортно игрище с размери 62м/36м с изкуствена тревна покривка с две съблекални, треньорска стая, зала за теория и видео уроци и склад за спортния инвентар, както и ще има трибуна с 250 седящи места и осветление.
      Директорът на СОУ „Константин Преславски“ Мартин Илиев е изразил подкрепата си за инвестиционното намерение на ДФК „Звездичка“ и в разговор с г-н Петър Алексиев – президент на клуба се споразумяха между двете страни да се сключи меморандум, съгласно който да се изготви график за ползване на терена от учениците в училището за часовете по физкултура, в допълнителния час по спорт и при подготовката им за състезания.
      Новата придобивка трябва да бъде завършена до началото на юли, когато на терена ще се проведе европейското клубно първенство по футбол за деца.