Начало на едно професионално сътрудничество

      По повод Европейската седмица на програмирането (EU Code Week – от 7 до 22 октомври) ученици от XA клас, обучаващи се в профил „Софтуерни и хардуерни науки“, участници в клуб „Програмиране“ с ръководител г-жа Момка Момчева, осъществиха работна среща с техни връстници от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Те се включиха в разработката на проект чрез платформа с отворен код Arduino – интегрирана среда за разработка и програмиране на електронни компоненти, поддържаща програмен език C++, чието изучаване предстои на учениците през текущата учебна година. Представен бе Pepper – хуманоиден робот с програмируема платформата, който се използва в часовете по компютърно програмиране, роботика и изкуствен интелект.

      Поставено бе началото на ново запознанство, което в бъдеще би прерастнало в конструктивно сътрудничество.