Занимания по интереси учебна 2019/2020 г.

График на дейностите за занимания по интереси до края на първия срок на учебната 2019/2020 година (10.10.2019 г. – 04.02.2020 г.):

брой групи: 19
обхванати ученици: 55,29 %
STEM: 47,37 %
външни изпълнители: 15,79