Начало на проектните дейности в „Преславски“

      Началото на Проектната седмица в последната седмица на април в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас беше поставено днес, 24.04.2023 г., с интегриран урок по физика, химия и биология на тема „Автомобили и опазване на околната среда“ с учениците от IX A и IX B клас. Целта на урока, подготвен от колегите Петя Симеонова, Димитринка Желязкова и Даниела Костадинова, беше да се разгледа тази актуална тема през спецификата на трите различни предмета от културно-образователната област „Природни науки и екология“.
      Бяха сформирани четири отбора. След запознаване с теорията за автомобилните двигатели, различните горива и замърсяването на околната среда, гимназистите работиха по различни практични задачи. Първо подреждаха пъзел на схема на четиритактов двигател на Ото, после изброяваха кои от материалите, от които са направени автомобилите могат да се рециклират. С интерес изследваха физичните свойства на нефта и опитно установиха неговата разтворимост във вода. Накрая обобщиха кои са основните замърсители на въздуха, кои са причините за парниковия ефект, за киселинните дъждове и изтъняването на озоновия слой, и как влияят върху човешкото здраве.
      Участниците в групите предложиха алтернативни източници на енергия и посочиха мерки за намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата.