Проектна седмица в „Преславски“ (24-28 април)

      Надяваме се, че събитията през следващата учебна седмица ще бъдат едно вълнуващо изживяване за всички ученици, учители, родители, гости!
      Вратите на класните ни стаи през следващите дни ще бъдат отворени за споделяне на добри практики и интересни идеи…
      …Защото ще учим, творим и съпреживяваме заедно!