НВО VII клас

      Резултати от Националното външно оценяване в 7. клас на учениците в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас:
❗️ Български език и литература – явили се 93 ученици – среден резултат: 59,17 т.;
❗️ Математика – явили се 93 ученици – среден резултат: 38,84 т.;
❗️ Английски език – явили се 3 ученици – среден резултат: 26,67 т. (88,9%);
❗️ Изобразително изкуство – явили се 3 ученици – среден резултат – 83,33 т.
⬆️ Резултатът на учениците от училището ни по български език и литература е по-висок от средните за областта и за страната и по-висок от резултатите в училището на НВО по БЕЛ през 2019 г. и през 2020 г.
➡️ Резултатът на учениците в „Преславски“ по математика е съотносим със средните резултати за областта и за страната, по-висок е от резултата в училището на НВО по математика за 2019 г. и по-нисък от постигнатия през 2020 г.