„ПРЕСЛАВСКИ“ – 45 ГОДИНИ ЗАЕДНО!

15.09.1976 г., Бургас, ж.к. „Славейков“.
Откриване на първата учебна година на новосъздаденото Основно училище „Димитър Полянов”.
До 1982 г. в сградата на сегашното училище „Антон Страшимиров“ се помещаваха заедно двете училища – ОУ „Димитър Полянов“ и ОУ „Антон Страшимиров“, като учениците им учиха в различни смени.
През 1983 г. ОУ „Димитър Полянов“ се премества в сегашната си сграда, от 1992 г. се преименува на СОУ “Константин Преславски”, а от 2013 г. – на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас.