Образователна роботика

       През учебната 2023/2024 година в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас продължи реализирането на проект “Образование за утрешния ден” чрез осъществяване на Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“.
         През месец октомври 2023 г. стартира дейността си клуб „Образователна роботика“ с ученици от III и IV клас с ръководител Величка Пръвчева – старши учител по информационни технологии.
          Учениците се запознаха с OZOBOT. Един от най-малките роботи в света, с диаметър от 2,54 см, чието приложение е във всички нива на образователната система за формиране на умения за кодиране и развиване на творческо и логическо мислене.
          По време на обучението си учениците изпълняваха специални движения с бота, показваха последователност от събития. Проведоха занимания за разчитане на код и създаване по него на история, а също и създаване на код по дадена история и визуализиране на изображения по тази история. Споделиха наученото с учениците от III А клас с урок за монетите в България и как да ги пресмятат, след това ги подредиха в низходящ ред и ги нанесоха на импровизирана планина.
         Едно от най-интересните за учениците занимание се оказа свързано с наследяване на характерни черти при животните – кученца и котенца. Наследяването на характерните черти се определи чрез случаен избор на OZOBOT на различните части. Получиха се различни красиви животни. Проведоха и занятие свързано с астрономията и представиха дейността си с учениците от IV Б клас на тема „Слънчева система“. С помощта на ботовете си децата направиха планетите от Слънчевата система, начертаха им орбитите и импровизираха моделирайки своя Слънчева система.
          Последните занимания в клуба бяха посветени на OZOBLOCKLY. Управление на ботове чрез дистанционно блоково програмиране.
           На финала всички участници в проекта получиха сертификати за успешното овладяване на начални дигитални умения.