Обучение „Климат и пестене на енергия“

      В периода 11 – 14 ноември 2019 г. в град Бургас в Експозиционен център „Флора“ се проведе обучение на учители от 15 училища в Бургас за въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище, подкрепено от Федералното министерство на околната среда на ФР Германия в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI) на темата „Климат и пестене на енергия“. Сред участниците в обучението е колегата по география в Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас Светлин Стоянов.

      В училищата-партньори ще бъдат създадени форми на извънкласни занимания, в които учениците под ръководството на учителите си ще се грижат за пестенето на електрическата и топлинната енергия и ще предадат своите знания и умения на своите съученици и родители. За реалните си постижения ще информират редовно гражданите на Бургас.
      Организатори на обучението бяха Община Бургас, РУО-Бургас и Националния доверителен екофонд, а лектори бяха от Независимия институт по околна среда в Берлин – Тилман Абрех, Кристина Класен и доц. Снежана Томова от Софийския университет.