Отбелязахме Световния ден на водата

      Тази година Световният ден на водата – 22 март премина през мотото „Защо хабим водата“, с послания насочени към идеята за намаляване на отпадъчните води и използването им след пречистване.

        Водата е едно от условията за живот на хората и ние не се замисляме често, че трябва да я ценим. Тя има много лечебни свойства и от нея зависи качеството ни на живот. Трябва да се стремим да пазим водата като намаляваме замърсяването, ликвидираме изхвърлянето на отпадъци и снижим до минимум отделянето на опасни химични вещества и материали. Целите в световен мащаб са намаляване наполовина дела на непричистените отпадни води, значително увеличение на рециклирането и безопасното повторно използване.

        Нашите ученици от V до XI клас показаха своята креативност, изработвайки прекрасни плакати, картички, макети и есета, които позиционирахме на изложба във фоайето на втория етаж в училището. Имаме дори билингвистично есе на български и немски език на темата за опазване на пресните води.

           Благодарим на всеки един, който се включи в кампанията и показа отношение към този ценен дар на природата!