„Открит“ урок по химия за студенти

       За поредна година училището ни е базово за провеждане на учебната практика на студентите-бакалаври и магистри в бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
          На 01.12.2022 г. студенти от педагогическата специалност „Химия“ на Университета с методист гл. ас. д-р инж. Христивелина Жечева бяха гости в учебен час по химия и опазване на околната среда в IX В клас при г-жа Петя Симеонова – базов учител. Учебното занятие е част от практическата подготовка на стажант-учителите. Урокът, който наблюдаваха „Азотни окиси. Амоняк.“ е тема, необходима за плавен преход към изучаване на амини по органична химия. В учебния час бяха съчетани натрупаните знания и умения в колаборация с нови знания, химични формули, логически заключения, опити и изводи и премина при голям интерес и позитивни емоции.