Открит урок по програмиране и география

     На 28.11.2019 г. ученици от X а клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, участници в клуб „Програмиране“ с ръководител г-жа Момка Момчева, представиха открито занятие по проектобазирано обучение под надслов „Програмирам своето бъдеще в България!“. Те презентираха своите проекти, разработени с език за програмиране Visual Basic, чрез които представиха „География на България – географско положение, релеф, равнинно-хълмист пояс, планини, климат, население, стопанство“. Фасилитатор при подготовка на фактическия научен материал бе колегата по география г-н Светлин Стоянов.

      Интердисциплинарното занятие завърши с програмно разработен от учениците тест, чрез който провериха знанията на своите съученици по география и по програмиране. Гостите на събитието, директорът г-н Мартин Илиев, класният ръководител на паралелката г-н Константин Пеев и учителят им по български език и литература г-жа Пролетина Иванова, помогнаха занятието да се превърне от бинарно в мултидисциплинарно. Те изненадаха учениците с въпроси от своята предметна област.

    Събитието приключи с обещание за нови приключения в „Света на програмирането“.