Откриване на учебната 2012/2013 година

     На 17.09. от 10 ч. в Актовата зала на СОУ „Константин Преславски“ – Бургас прозвучаха химните на България и на Европейския съюз, с които се постави началото на тържественото откриване на Новата учебна 2012/2013 година. В своето слово директорът Мартин Илиев подчерта, че традициите на училището в публичния живот на града са значителни, а акцент през предстоящите 12 месеца е да се промени обликът на  СОУ „Константин Преславски“ – Бургас, така че то да се превърне в желано място за обучение и изява на своите ученици. Бяха раздадени грамоти на отличилите се през предходната година възпитаници на училището, след което имаше музикална програма подготвена от нашите ученици, а отец Захари благослови присъстващите за спорна година с чисти помисли.

     През учебната 2012/2013 година в СОУ „Константин Преславски“ – Бургас ще се обучават 406 ученика, разпределени в 15 паралелки.

     Гости на тържеството бяха Калчо Белов – общински съветник, Веселина Таралова – директор на Дирекция „Образование и демографски въпроси“ в Община Бургас и Лиляна Иванова – старши експерт по организация на средното образование в РИО-Бургас.