Отлични резултати за малките ни художници

      ??????????????????????????????????????????????????????????Със заповед на министъра на образованието и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2015/2016 г. е включено Национално финално състезание на Сдружението на българските начални учители (СБНУ) за ученици І – ІV клас. Организатори са МОН, Сдружението на българските начални учители (СБНУ) и Синдиката на българските учители (СБУ). Състезанието е традиционно и се провежда вече девета година. Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите преди това състезания, а именно “Аз рисувам”, “Аз, природата и светът”, “Аз и числата”, “Аз и буквите”, като времетраенето на всяко едно от състезанията е един учебен час.

      Аз рисувам - 1 в класПрез ноември 2015 г. се проведе състезанието „Аз рисувам”. В него се включиха над 15 000 ученици от цялата страна, в т.ч. и 34 ученици от СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас. Учениците показаха творчески умения по предварително зададените от организаторите теми.

      Децата използваха, за да претворят идеите си, цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри.

     След проверката на творбите от компетентното жури в София 11 (единадесет) наши ученици получиха максималния сбор от 50 точки. Това са Ивайла Урумова, Вероника Славчева, Антоанета Георгиева от 1б клас, Красимира Димитрова от 1в клас, Силвия Кънчева, Ралица Желева, Лиана Петрова от 2б клас, Вероника Баева, Мишел Димитрова от 3а клас, Виктория Антонова и Кристияна Георгиева от 3б клас.