„Преславски“ отново е обявено за иновативно училище

       С Решение № 601 от 17.8.2022 г. на Министерския съвет е приет списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022-2023 година, с което Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас е обявено за иновативно училище със срок на иновацията за следващите 4 учебни години Това ще е вторият четиригодишен период, през който училището ни ще обучава учениците по интегрирани учебни предмети, като иновативният учебен план е разширен и вече ще обхваща освен паралелките в начален етап, и тези в V и в VI клас.
        Учениците в прогимназията ще придобият практически умения по въпросите на изменението на климата, миграциите, опазването на околната среда и здравословния начин на живот.