Свободно място в VIII клас

         Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас обявява 1 (едно) свободно място за ученик в VIII клас в специалността „Екскурзоводско обслужване“ със срок за записване – 25.8.2022 г. – 16,30 ч.

        Необходими документи за записване:
  1. Свидетелство за основно образование;
  2. Медицинско свидетелство.
       Минималният бал на приетия ученик следва да е не по-нисък от най-ниския бал на ученика, приет на последно място в паралелката на предходните три етапа на класиране.
        Телефон за информация: 056 86 09 05